Strona programu pilotażowego Karty Mazowieckiej

 

Co to jest Karta Mazowiecka?

Karta Mazowiecka to nowoczesny rodzaj nośnika służący do zapisywania biletów Kolei Mazowieckich w formie elektronicznej na karcie bezstykowej. Karta Mazowiecka jest kartą imienną, posiadającą nadrukowane imię i nazwisko oraz zdjęcie posiadacza karty.  

Na Karcie Mazowieckiej można zapisać bilety wydane zgodnie z Taryfą przewozową „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM) wg taryfy normalnej, ulgowej oraz ofert specjalnych, w tym:

  • sieciowe imienne KM (dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne),
  • odcinkowe imienne KM (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne),
  • strefowe imienne KM (czasowe, miesięczne, kwartalne),
  • abonamentowe KM,
  • jednorazowe KM 

oraz bilety ZTM, zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Taryfie przewozowej m.st. Warszawy.