Strona programu pilotażowego Karty Mazowieckiej

 

Jak otrzymać Kartę Mazowiecką?

Karta Mazowiecka wydawana jest jako karta imienna na pisemny wniosek użytkownika. Wypełniając wniosek o wydanie Karty Mazowieckiej osoba ubiegająca się o jej wydanie podaje swoje imię i nazwisko, PESEL (datę urodzenia w przypadku obcokrajowców) oraz wskazuje Punkt Obsługi Klienta, w którym będzie chciała odebrać spersonalizowaną Kartę Mazowiecką. 
W trakcie wypełniania wniosku można dodatkowo podać adres zamieszkania oraz adres e-mail, lecz te dane nie są wymagane aby otrzymać spersonalizowaną kartę. Do składanego wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45mm na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów (na odwrocie należy wpisać imię i nazwisko oraz PESEL).

 

Wniosek o wydanie Karty Mazowieckiej można złożyć:

 

 • w Punkcie Obsługi Klienta KM,
 • elektronicznie po zalogowaniu do swojego konta na stronie karta.mazowieckie.com.pl,
 • korespondencyjnie, wysyłając pobrany ze strony internetowej www.mazowieckie.com.pl  wniosek na adres: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
                                Centrum Obsługi Klienta
                                ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa. 
 • w kasie biletowej - składając pobrany ze strony internetowej www.mazowieckie.com.pl wniosek.

Podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o wydanie Karty KM Wniosek można złożyć w kasie biletowej osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego upoważnienia (wzór upoważnienia stanowi załącznik do „Ogólnych warunków wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej w okresie pilotażowym).

Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia w Punkcie Obsługi Klienta wskazanym we wniosku o wydanie Karty Mazowieckiej. (wzór upoważnienia stanowi załącznik do „Ogólnych warunków wydawania i użytkowania Karty Mazowieckiej w okresie pilotażowym).  Podczas odbioru karty konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą kartę. 

Karta Mazowiecka wydawana jest w ciągu 14 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

 

Wykaz Punktów Obsługi Klienta, w których można złożyć wniosek oraz odebrać
Kartę Mazowiecką:

 

 • Warszawa Wschodnia (ul. Lubelska 24);
 • Warszawa Wileńska (ul. Targowa 72);
 • Warszawa Gdańska (ul. Z. Słomińskiego 6);
 • Warszawa Śródmieście peron nr 1 (ul. Al. Jerozolimskie 50);
 • Warszawa Śródmieście peron nr 3 (ul. Al. Jerozolimskie 50);
 • Otwock (ul. Orla 1);
 • Radom (ul. Plac Dworcowy 2);
 • Żyrardów (ul. Piłsudskiego 1);
 • Grodzisk Mazowiecki (ul. 1-go Maja 4);
 • Sochaczew (ul. Sienkiewicza 5);
 • Ciechanów (ul. Sienkiewicza 73);
 • Siedlce (ul. S. Zdanowskiego 1).

Punkty Obsługi Klienta czynne są w godzinach 8.00 - 18.00.